Statistiek

De gegevens gebruikt voor deze statistiek gaan over de periode 1977-2015.

Algemeen

Golfklimaat

Windklimaat

  • Analyse van windsnelheidsgegevens: Pdf:

Tijklimaat

  • Statistische modellering van extreme hoogwaterstanden en het overeenkomstig zeeklimaat in relatief diep water : Pdf:

Relaties

  • Relaties tussen de parameters in de meteoatlas: Pdf: