Meetnet

Dit onderdeel bevat een beschrijving van het Meetnet Vlaamse Banken. Dit omvat alle locaties met hun sensoren en parameters. Hier vind je tevens een overzicht van gedurende welke periodes, welke combinaties data bevatten.